Amb l’estiu arriben les vacances escolars… per als xiquets un temps de joc i temps lliure, per a les seues famílies un temps que es pot aprofitar per a fer activitats lúdiques i, perquè no, educatives, culturals i esportives.

 

Això és el que pretén l’Escola d’Estiu, l’Estiu Urbà i el Voluntariat Jove de l’Ajuntament de Meliana, presentar des de l’Institut Municipal de Cultura una oferta diversificada i atractiva d’activitats culturals i educatives on l’esport tinga un espai important.

 

DIJOUS 21 DE JUNY reunió per amb les famílies

al Conservatori Municipal de Música(Carrer Manyans):

• 17.00 h - Infantil

• 18.00 h - Primària

• 19.00 h - Estiu Urbà

 

DIVENDRES 22 DE JUNY reunió per al Voluntariat Jove

a la Sala d'Exposicions de l'IMC (Plaça de la Cultura, 4):

• 12.00 h - Voluntariat Jove

 

INSCRIPCIONS:

Dimecres 30 i dijous 31 de maig de 9.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.00 h

Divendres 1 de juny de 9.00 a 14.00 h

Institut Municipal de Cultura (plaça de la Cultura, 4 de Meliana)

 

 

OFERTA DE PLACES

Enguany únicament s’admetran les matrícules corresponents a les places ofertades.
Que són:

 

• 147 places d’Infantil (3,4 i 5 anys) per a l’Escola Estiu

• 273 places de Primària (de 1r a 6é) per a l’Escola Estiu

• 52 places (1r i 2n ESO) per a l’Estiu Urbà

• 55 places (a partir de 3r ESO) per al Voluntariat Jove

 

Criteris d’admissió:

Si el nombre de peticions de matrícules supera les places ofertades en cadascuna de les activitats, s’aplicaran els següents criteris de preferència:

 

1) Unitat familiar o progenitor custodi empadronats a Meliana.

En primer lloc, tindran preferència els sol·licitants de plaça, la unitat familiar o el progenitor custodi dels quals, estiguen empadronats a Meliana.

2) Germans que tinguen plaça confirmada en l’Escola Estiu, Estiu Urbà o Voluntariat.

Cas que aplicat el criteri 1) de preferència continuen existint places no adjudicades definitivament, tindran preferència aquells que tinguen germans amb plaça ja confirmada en qualsevol de les altres activitats.

3) Domicili laboral del pare, mare o tutor legal a Meliana.

 

Cas que aplicats els criteris 1) i 2) de preferència continuen existint places no adjudicades definitivament, tindran preferència els sol·licitants de plaça, el pare, mare o tutor legal dels quals, tinguen el seu domicili laboral a Meliana.

 

Si fora necessari, es demanarà la documentació que acredite els criteris anteriors.

 

Si una vegada cobertes les places amb els criteris anteriors hi hagueren places lliures, la preferència serà establida pel número de registre d’entrada de presentació de matrícula. Igualment, les situacions d’empat es dirimiran pel numero de registre d’entrada de presentació de la matrícula, tenint preferència el que primer va presentar en el registre la seua sol·licitud.

 

Devolució de taxes:

La taxa de matrícula, menjador i matinera són una reserva de plaça i no tenen opció a devolució.

 

Només tindran dret a la devolució de l’import abonat, una vegada cobertes les places ofertades, les que queden fora.

Activitats:

• Jocs esportius

• Tallers

• Dansa

• Audiovisuals

• Grans jocs

• Jocs de taula

• Jocs populars

• Jocs d’aigua i piscina

Preus:

Matrícula única

(Preu únic per les 3 setmanes i per participant)

  •  50 € per participant
  •  80 € dos germans
  • 100 € tres germans
  • 120 € quatre germans

 

Menjador ------------- 22 €

(Preu per setmana completa. De dilluns a divendres per participant)

 

Escola Matinera -- 15 €

(Preu de les 3 setmanes per participant)

Llocs:

CEIP EL CRIST DE MELIANA i

POLIESPORTIU MUNICIPAL

Horaris:

ESCOLA MATINERA

8.00 / 9.30

ENTRADA I ESPAI SA

9.30 / 10.00

ACTIVITATS I JOCS

10.00 / 13.30

MENJADOR

13.30 / 14.30

Casa de la Cultura

Ajuntament
de Meliana

Institut Municipal
de Cultura

Conservatori Municipal

Centre Cultural Rausell

Plaça de la Cultura 4

46133 Meliana

96 149 60 70

c/ de Sant Antoni

46133 Meliana

96 149 61 35

c/ de José María Rausell

46133 Meliana

Plaça Major, 1

46133 Meliana

96 149 00 65

c/ de Manyans

46133 Meliana

96 148 05 63

Contacta amb nosaltres:

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.