Carmelina Sánchez-Cutillas

Carmelina Sánchez-Cutillas

Carmelina Sánchez-Cutillas

DEL 9 AL 16 D’ABRIL DE 2021

Amb motiu de l’Any Carmelina Sánchez-Cutillas organitzat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, a Meliana vindrà una exposició itinerant del 9 al 16 d’abril, a la Sala d’Exposicions de l’IMC.
 
L’IMC i la Biblioteca Municipal hem convocat a un grup d’estudiants universitaris de Meliana per dialogar amb Carmelina a través de lectures dels seus textos i descobrir així vessants desconegudes d’aquesta escriptora. Ací teniu el primer vídeo en el que han participat Raül Querol, Sofia Varela, Mar Balaguer, Samir Belaaziz, Adriana Torres i Andrés Mateo.
 
L’exposició estarà del 9 al 16 d’abril, a la Sala d’Exposicions de l’IMC (plaça de la Cultura, 4 de Meliana) i es podrà visitar de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i dilluns a dimecres de 17 a 20 hores.

VISITES:

L’exposició es podrà visitar els matins de dilluns a divendres de 10 a 14 h i vesprades de dilluns a dimecres de 17 a 20 hores

On es l’exposició?

Sala d’Exposicions de l’IMC (Plaça de la Cultura, 4 de Meliana)

“THE OPERA LOCOS”, d’YLLANA · Diumenge 28 de març de 2021

“THE OPERA LOCOS”, d’YLLANA · Diumenge 28 de març de 2021

THE OPERA LOCOS D’YLLANA

DIUMENGE 28 DE MAEÇ DE 2021 A LES 18.30 HORES

Obrim temporada teatral amb una proposta molt potent THE OPERA LOCOS de la companyia Yllana. Diumenge 28 de març a les 18,30 h, a l’auditori del Centre Cultural Rausell (c/ Josep Maria Rausell, 3).

Sinopsi: Cinc cantants lírics són els protagonistes de THE OPERA LOCOS, un espectacle còmic operístic en el qual els grans èxits de l’òpera es fusionen amb altres estils musicals de la forma més original. Amb una singular posada en escena, una estètica acurada i el sentit de la comèdia d’Yllana. Un espectacle que acosta l’òpera a tots els públics d’una manera fresca, inusual i molt divertida.

VENDA D’ENTRADES FINS AL 26 DE MARÇ DE 2021

Aforament reduït per mesures prevenció contagis COVID-19.

Venda d’entrades a l’Institut Municipal de Cultura de Meliana, matins de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h i vesprades de dilluns a dimecres de 17.00 a 20.00 h i una hora abans de l’espectacle en taquilla.

  • Dia: DIUMENGE 28 DE MARÇ DE 2021 A LES 18.30 HORES
  • Lloc: Auditori del Centre Cultural Rausell (c/ Josep Maria Rausell, 3)
  • Preu: 10 €

On es compren les entrades?
Al Institut Municipal de Cultura (Plaça de la Cultura 4, 46133, Meliana).

Matins de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h i vesprades de dilluns a dimecres de 17.00 a 20.00 h i una hora abans de l’espectacle en taquilla.

On es fa el teatre?
Auditori del Centre Cultural Rausell
(c/ Josep Maria Rausell, 3)

Espai d’Art, Cultura i Artistes de Meliana

Espai d’Art, Cultura i Artistes de Meliana

Espai d’Art, Cultura i Artistes de Meliana

Obrim de nou el Centre Cultural Rausell.

Obrim de nou el Centre Cultural Rausell. Aquest cap de setmana ja podeu visitar la col·lecció museogràfica de Meliana, on trobareu un espai especial per a les obres dels artistes de Meliana.

Horari de visites: Dissabtes de 18 a 20 h. i diumenges d’11.30 a 13.30 h, excepte festius. Per reservar visites en horaris especials cal telefonar pels matins de dilluns a divendres al 961 496 070.

Aquest mes de març podreu disfrutar també del grup Yllana, amb l’obra “The opera locos”

I prompte molt més activitats, tota la informació a www.imcmeliana.com a la nostra pàgina de Facebook, Instagram, Twiter i donant-vos d’alta al 673 440 184 per rebre al vostre telèfon mobil.

28ena Biennal d’Art de Meliana 2021 · Escultura

28ena Biennal d’Art de Meliana 2021 · Escultura

28ena Biennal d’Art de Meliana 2021 · Escultura

1. Poden concursar-hi els artistes i les artistes que així ho desitgen sense distinció de nacionalitat.

2. Cada artista podrà presentar-hi una única obra, la tècnica i la tendència de la qual serà lliure. S’admeten instal·lacions de xicotet format.

3. Encara que les dimensions de les obres són de lliure elecció, es recomana un màxim de 2 m i un mínim de 0,5 m per a escultures. I per a les instal·lacions es recomana que no ocupen més de 9 m² ni més de 4 m lineals.

4. L’obra premiada i els drets de reproducció passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Meliana que a més, podrà adquirir les obres que considere, encara que no hagen estat premiades, sempre que els i les artistes hi estiguen d’acord.

5. Es lliurarà un premi únic de 4.500 € no fraccionable. L’import del premi estarà subjecte a la retenció legal que siga procedent i a la resta de normativa fiscal vigent en el moment del lliurament. El pagament es realitzarà per mitjà de transferència bancària.

6. El termini de presentació de les obres serà del 3 al 7 de maig, en horari de 9 a 15 hores, en l’edifici del Servei de Cultura-IMC, plaça de la Cultura, 4. 46133-Meliana.

Per al lliurament de les obres:

6.1.- Si és presencial per part de l’autor, junt amb l’obra caldrà presentar per registre d’entrada al Servei de Cultura de l’Ajuntament de Meliana, plaça de la Cultura 4, la següent documentació:

1- Una instància genèrica on es farà constar la petició de participació en la 28ena Biennal d’Art de Meliana, les dades de l’autor/a, cognoms i nom, telèfon i adreça i correu electrònic.
2- DNI, NIE o passaport escanejat.
3- Una fotografia de l’obra.
4- La fitxa tècnica de la mateixa (segons model adjunt).

6.2.- Si és per servei de missatgeria o persona autoritzada, caldrà que l’autor prèviament haja presentat per registre d’entrada en seu electrònica de l’Ajuntament de Meliana tota la documentació que consta al punt 6.1. El document justificatiu del registre s’ha de presentar en el moment es faça el lliurament de l’obra. Els gastos ocasionats per la tramesa de les obres hauran d’anar a càrrec de cada autor o autora.

7. Al dors o en un lloc no visible de l’obra, s’haurà de col·locar la fitxa tècnica de l’obra, que es pot descarregar del web <www.imcmeliana.com>.

8. El Servei de Cultura-IMC de l’Ajuntament de Meliana no es farà responsable de les pèrdues o dels deterioraments que puguen patir les obres, no obstant això, hi dedicarà la màxima atenció possible.

9. L’exposició amb les obres seleccionades s’inaugurarà el divendres 14 de maig de 2021, a les 19.00 hores, moment en què s’anunciarà la decisió del jurat i es lliurarà el premi. L’exposició estarà oberta al públic amb l’horari de visites que es detallarà, fins l’11 de juny, a la Sala d’Exposicions del Servei de Cultura-IMC. L’acte públic es realitzarà sempre que la situació sanitària provocada pel COVID-19 ho permeta.

10. La composició del jurat qualificador es farà saber en el moment adequat. La seua decisió serà inapel·lable. El jurat es reserva la facultat d’interpretar estes bases en cas de dubte.

11. Del 14 al 23 de juny de 2021 es podran retirar les obres mitjançant la presentació del document de registre corresponent, de 9 a 15 hores, a l’edifici del Servei de Cultura-IMC, plaça de la Cultura 4 de Meliana. El Servei de Cultura-IMC no es farà responsable de l’embalatge de l’obra ni de les pèrdues o deterioraments que puguen sofrir les obres en la seua tornada a l’autor.

12. Totes les obres que, en el termini esmentat en l’apartat anterior, no s’hagen retirat, s’emmagatzemaran durant un termini màxim d’un mes. Els artistes i les artistes que després d’este període no hagen retirat les obres perdran el dret a reclamar-les i serà el Servei de Cultura-IMC de l’Ajuntament de Meliana l’entitat que en decidirà el destí.

13. La participació en esta Biennal suposa la total acceptació d’estes bases.

21é PREMI DE LITERATURA INFANTIL DE MELIANA, PLIM 2021

21é PREMI DE LITERATURA INFANTIL DE MELIANA, PLIM 2021

21é PREMI DE LITERATURA INFANTIL DE MELIANA

1. Aquestes bases tenen com a finalitat regular la concessió del Premi de Literatura Infantil de Meliana (PLIM) en la seua XXI edició, convocat pel Servei de Cultura-IMC de l’Ajuntament de Meliana (IMC).

2. Al present premi es podran presentar les persones físiques majors d’edat, sense distinció de nacionalitat.

3. Se n’exclouran les persones que hagen obtingut el premi respectiu en l’edició immediata anterior.

4. Les obres presentades han de ser originals i inèdites, escrites en valencià i adequades per a lectors infantils d’entre els 9 i els 12 anys. No es consideraran originals i inèdites les traduccions o adaptacions d’altres obres.

5. Cada concursant podrà presentar-hi una sola obra de narrativa infantil.

6. S’ha de presentar mecanografiada en lletra Times New Roman, cos 12 a espai i mig (35 línies impreses per una sola cara), amb una extensió mínima de 20 fulls de grandària DIN A4 i màxima de 30.

7. Per al lliurament presencial o per correu certificat: caldrà presentar per registre d’entrada en l’Ajuntament de Meliana una instància genèrica on es farà constar la petició de participació en el XXI PLIM, amb tres exemplars dels originals impresos, amb les pàgines numerades i en perfectes condicions de lectura. Totes les obres es presentaran amb pseudònim, i caldrà adjuntar-hi una plica tancada. A l’exterior de la plica constarà el pseudònim i el títol de l’obra, i a l’interior les dades de l’autor/a, cognoms i nom, telèfon i adreça, a més d’una fotocòpia del DNI, NIE o passaport. La plica només s’obrirà en el cas que resulte l’obra guanyadora. Si el lliurament és per correu certificat, els treballs hauran de dirigir-se al Servei de Cultura-IMC de l’Ajuntament de Meliana, plaça Major, 1 46133, fent constar al sobre “Premi de Literatura Infantil de Meliana” amb la plica en sobre tancat igualment que en el lliurament presencial.

8. Si el lliurament és per administració electrònica: el lliurament de la documentació serà pel registre electrònic de l’Ajuntament de Meliana. Caldrà omplir una instància genèrica on es farà constar la petició de participació en el XXI PLIM. Totes les obres es presentaran amb pseudònim, i caldrà adjuntar-hi una plica tancada. Amb la petició caldrà adjuntar tres arxius en format PDF. Un correspondrà a l’obra amb pseudònim, l’altre a les dades de l’autor/a, cognoms i nom, telèfon i adreça, i el tercer al DNI, NIE o passaport escanejat.

9. Quedarà automàticament exclosa de la convocatòria qualsevol documentació que no es presente per les vies reglamentades en aquestes bases.

10. El termini de presentació d’obres serà el dia 15 de setembre de 2021.

11. L’autor o autora de l’obra guanyadora rebrà el trofeu d’aquest premi, així com l’import de la dotació econòmica consistent en 2.000 €. El premi no és una bestreta dels drets d’autor de l’edició comercial del llibre. El guanyador o guanyadora podrà ser proposat com a membre del jurat en la següent edició.

12. El premi s’atorgarà a una única obra. L’import del premi estarà subjecte a la retenció legal que siga procedent i a la resta de normativa fiscal vigent en el moment del lliurament. El pagament es realitzarà per mitjà de transferència bancària.

13. L’obra premiada serà publicada per Andana Editorial.

14. L’obra presentada a aquesta edició no podrà concórrer a cap altre premi mentre no es faça públic el veredicte del jurat.

15. El jurat que valorarà les obres presentades en aquesta edició estarà integrat pels components següents: Santiago Diaz i Cano, Maria Jesús Bolta Bronchú i Ricard Peris Ferris.

16. El premi podrà quedar desert.

17. La decisió del jurat serà inapel·lable i es reservarà la facultat d’interpretar les bases en cas de dubte.

18. L’anunci de la decisió del jurat i el lliurament del premi tindrà lloc el dia 21 de novembre de 2021 i coincidirà amb la presentació del conte premiat en la XX edició del Premi de Literatura Infantil de Meliana.

19. Les obres presentades en suport de paper no premiades podran ser retirades personalment pels seus autors/es, o persona degudament autoritzada i acreditada, en el termini d’un mes natural a partir de la data en què es faça pública la decisió del jurat. Per a fer-ho, caldrà presentar-hi justificant del registre d’entrada en l’Ajuntament de Meliana, o bé el resguard de l’enviament de l’oficina de correus corresponent.

20. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

CONCERT DE NADAL de l’Escola de Música Kodály de Meliana

CONCERT DE NADAL de l’Escola de Música Kodály de Meliana

CONCERT DE NADAL
DE L’ESCOLA DE MÚSICA KODÁLY DE MELIANA

DIUMENGE 20 DE DESEMBRE DE 2020, A LES 12.30 H.

 

Concert de Nadal de l’Escola de Música Kodály de Meliana. El diumenge 20 de desembre a les 12.30 h al Saló d’Actes del Conservatori de Meliana. Cor infantil, Cor Bartók i acompanyament instrumental.

Facebook de l’Escola de Música Kodály

 

On es fa el concert?
Saló d’Actes del Conservatori de Meliana
 (Carrer Manyans, 1)