Escola Municipal de Dansa

Sol·licitar cita prèvia telefonant al 96 149 60 70.
Matins de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h i vesprades de dilluns i dimarts de 17.00 a 20.00 h.


Cal presentar a les oficines de l’IMC els següents documents degudament emplenats i signats per la persona interessada, la mare, el pare o el tutor legal:

1) Instància General
2) Full de matrícula emplenat i signat
3) Còpia SIP del participant
4) Fotografia carnet de la persona participant (al full de matrícula o en document adjunt)
5) Còpia de la primera fulla de la llibreta o del compte electrònic amb dades bancàries: titular i IBAN.
6) Declaració responsable emplenada i signada.
7) Full de deure d’informació en protecció de dades de caràcter personal

Període de matrícula del 7 al 18 de setembre de 2020.

Els models de documentació necessaris els podeu descarregar ací:

Modalitat  1:

Iniciació a la Dansa

Introducció de les tècniques bàsiques de la dansa.

Iniciació a la dansa : (5-6 anys)
Dimarts i dijous de 17 a 18 h.

*Dins de les possibilitats de la matrícula i de la disponibilitat del professorat es respectaran els horaris del curs passat.

Modalitat  2:

Dansa Clàssica

Clàssica 1  (7-8 anys)
Dimarts i dijous de 18.15 a 19.15 h.
Clàssica 2  (9 anys)
Dilluns i dimecres de 17 a 18 h.
Clàssica 3 (10-12 anys)
Dilluns i dimecres de 17 a 18.15 h.
Clàssica 4  (12-16 anys)

Dilluns i dimecres de 19.45 a 21.00 h

*Dins de les possibilitats de la matrícula i de la disponibilitat del professorat es respectaran els horaris del curs passat.

Modalitat  3:

Dansa Contemporània

Introducció i perfeccionament de les tècniques de dansa contemporània, treball d’elasticitat, improvisació i coordinació física i mental.

Contemporànea 1 (10-13 anys)
Dilluns i dimecres de 18.30 a 19.30 h.
Contemporànea 2 (13-16 anys)
Dilluns i dimecres de 18.15 a 19.30h.

*Dins de les possibilitats de la matrícula i de la disponibilitat del professorat es respectaran els horaris del curs passat.

Modalitat  4:

Hip-Hop

Aprenentatge de les diferents disciplines del Hip-Hop: Waaking, Newstyle, Looking…

Hip-Hop (12-16 anys)
Dilluns i dimecres de 19.45 a 21.00 h

*Dins de les possibilitats de la matrícula i de la disponibilitat del professorat es respectaran els horaris del curs passat.

Modalitat  5:

Stretching

Tècniques i exercicis per educar, adquirir millors hàbits posturals, mantindre en forma el nostre cos i poder ballar.

Stretching (adults)
Dilluns i dimecres de 15.15 a 16.15 h

*Dins de les possibilitats de la matrícula i de la disponibilitat del professorat es respectaran els horaris del curs passat.

Modalitat  6:

Dansa espanyola

Introducció a la tècnica de dansa espanyola.

Dansa espanyola
 Els horaris, s’establiran en funció de la matrícula

*Dins de les possibilitats de la matrícula i de la disponibilitat del professorat es respectaran els horaris del curs passat.

Dansa Tradicional Valenciana

Introducció i perfeccionament de les danses tradicionals valencianes i de la seua indumentària.

A partir dels 5 anys
Vesprada de dijous, horari según el grup i nivell

*Dins de les possibilitats de la matrícula i de la disponibilitat del professorat es respectaran els horaris del curs passat.

*Per a crear un grup serà necessari un mínim de 15 participants.

**Els horaris es respectaran sempre que el número d’alumnes matriculats permeta la creació del grup.

Share This