Escola Municipal de Dansa

COM POTS SOL·LICITAR LA MATRÍCULA?

Opció 1: Per seu electrònica de l’Ajuntament de Meliana

Opció 2: Per correu electrònic a casacultura@imcmeliana.com

Opció 3: Presencial a l’oficina de l’IMC amb cita prèvia (961496070 de dilluns a divendres de 9 a 15 hores)

MATRÍCULES DEL 6 AL 13 DE SETEMBRE DE 2021

Modalitat  1:

Iniciació a la Dansa

Introducció de les tècniques bàsiques de la dansa.

Iniciació a la dansa : (5-6 anys)
Dimarts i dijous de 17 a 18 h.

*Dins de les possibilitats de la matrícula i de la disponibilitat del professorat es respectaran els horaris del curs passat.

Modalitat  2:

Dansa Clàssica

Clàssica 1  (7-8 anys)
Dimarts i dijous de 18.15 a 19.15 h.
Clàssica 2  (9 anys)
Dilluns i dimecres de 17 a 18 h.
Clàssica 3 (10-12 anys)
Dilluns i dimecres de 17 a 18.15 h.
Clàssica 4  (12-16 anys)
Dilluns i dimecres de 19.45 a 21.00 h
 Clàssica 5 (a partir de 16 anys)
Els horaris, s’establiran en funció de la matrícula

*Dins de les possibilitats de la matrícula i de la disponibilitat del professorat es respectaran els horaris del curs passat.

Modalitat  3:

Dansa Contemporània

Introducció i perfeccionament de les tècniques de dansa contemporània, treball d’elasticitat, improvisació i coordinació física i mental.

Contemporànea 1 (10-13 anys)
Dilluns i dimecres de 18.30 a 19.30 h.
Contemporànea 2 (13-16 anys)
Dilluns i dimecres de 18.15 a 19.30h.
Contemporànea 3 (a partir de 16 anys)
Els horaris, s’establiran en funció de la matrícula

*Dins de les possibilitats de la matrícula i de la disponibilitat del professorat es respectaran els horaris del curs passat.

Modalitat  4:

Hip-Hop

Aprenentatge de les diferents disciplines del Hip-Hop: Waaking, Newstyle, Looking…

Hip-Hop 1 (12-16 anys)
Dilluns i dimecres de 19.45 a 21.00 h
Hip-Hop 2 (a partir de 16 anys)
Els horaris, s’establiran en funció de la matrícula

*Dins de les possibilitats de la matrícula i de la disponibilitat del professorat es respectaran els horaris del curs passat.

Modalitat  5:

Stretching

Tècniques i exercicis per educar, adquirir millors hàbits posturals, mantindre en forma el nostre cos i poder ballar.

Stretching (a partir de 16 anys)
Dilluns i dimecres de 15.15 a 16.15 h

*Dins de les possibilitats de la matrícula i de la disponibilitat del professorat es respectaran els horaris del curs passat.

Modalitat  6:

Dansa espanyola

Introducció a la tècnica de dansa espanyola.

Dansa espanyola
 Els horaris, s’establiran en funció de la matrícula

*Dins de les possibilitats de la matrícula i de la disponibilitat del professorat es respectaran els horaris del curs passat.

Dansa Tradicional Valenciana

Introducció i perfeccionament de les danses tradicionals valencianes i de la seua indumentària.

A partir dels 6 anys
Els horaris, s’establiran en funció de la matrícula
A partir de 16 anys
Dijous de 19.30 a 21.30 h

*Dins de les possibilitats de la matrícula i de la disponibilitat del professorat es respectaran els horaris del curs passat.

*Els horaris es respectaran sempre que el número d’alumnes matriculats permeta la creació del grup.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Per a formalitzar la matrícula, cal presentar els següents documents degudament emplenats i signats per la persona interessada, i en el cas de menors per la mare, pare o tutor legal.

 1. Sol·licitud general, emplenada i signada
 2. Full de sol·licitud de plaça, emplenat i signat
 3. Fotografia tamany carnet de la persona participant (al full de matrícula o en document adjunt)
 4. Còpia del DNI de la persona titular del compte bancari
 5. Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA
 6. Declaració responsable emplenada i signada

Tota la documentació i la normativa necessària per a formalitzar la matrícula la podeu descarregar a l’apartat “DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA”

COM POTS SOL·LICITAR LA MATRÍCULA DE FORMA ELECTRÒNICA?

Per fer la matrícula de forma electrònica heu de disposar de Certificat Electrònic en vigor instal·lat al vostre equip. Si no el teniu, podeu sol·licitar-lo a l’Ajuntament de Meliana (amb cita prèvia telefonant al 961 490 065) o a qualsevol oficina Punt de Registre d’Usuari amb el NIF/NIE o passaport en vigor.

També necessiteu tindre descarregada i instal·lada l’aplicació gratuïta de l’estat AutoFirma per poder signar posteriorment la documentació. L’aplicació està disponible per a Windows, MacOS i Linux i la podeu descarregar ací.

Posteriorment cal entrar a la “Seu Electrònica de l’Ajuntament de Meliana“, i dins de l’apartat “Ciutadania” cal fer clic a la icona verda “Instància Genèrica”. Una vegada dins del formulari heu d’anar completant la informació que vos demanarà i incorporant els arxius corresponents a la documentació necessària per a formalitzar la matrícula que teniu al punt “DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA”. Comproveu que teniu tota la documentació emplenada i signada abans d’iniciar el procés:

 1. Sol·licitud general, emplenada i signada
 2. Full de sol·licitud de plaça, emplenat i signat
 3. Fotografia tamany carnet de la persona participant (al full de matrícula o en document adjunt)
 4. Còpia del DNI de la persona titular del compte bancari
 5. Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA
 6. Declaració responsable emplenada i signada

Tota la documentació i la normativa necessària per a formalitzar la matrícula la podeu descarregar a l’apartat “DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA”.

COM POTS SOL·LICITAR LA MATRÍCULA PER CORREU ELECTRÒNIC?

Enviant un correu electrònic a: casacultura@imcmeliana.com

Adjuntant els arxius digitals corresponents a la documentació necessària per a formalitzar la matrícula que teniu al punt “DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA”. Comproveu que teniu tota la documentació emplenada i signada abans d’iniciar el procés:

 1. Sol·licitud general, emplenada i signada
 2. Full de sol·licitud de plaça, emplenat i signat
 3. Fotografia tamany carnet de la persona participant (al full de matrícula o en document adjunt)
 4. Còpia del DNI de la persona titular del compte bancari
 5. Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA
 6. Declaració responsable emplenada i signada

Tota la documentació i la normativa necessària per a formalitzar la matrícula la podeu descarregar a l’apartat “DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA”.

COM POTS SOL·LICITAR LA MATRÍCULA PRESENCIALMENT?

Sol·licitant cita prèvia telefonant al 96 149 60 70 de dilluns a divendres de 9 a 15 hores.

Acudint el dia i hora fixat amb la documentació següent degudament emplenada i signada:

 1. Sol·licitud general, emplenada i signada
 2. Full de sol·licitud de plaça, emplenat i signat
 3. Fotografia tamany carnet de la persona participant (al full de matrícula o en document adjunt)
 4. Còpia del DNI de la persona titular del compte bancari
 5. Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA
 6. Declaració responsable emplenada i signada

Tota la documentació i la normativa necessària per a formalitzar la matrícula la podeu descarregar a l’apartat “DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA”.

PREUS:

Matricula per curs escolar és de 30 €

Mensualitat, en funció́ de les hores lectives setmanals:

– De 1 a 2 hores 10 €

– De 2 a 3 hores 15 €

– De 3 a 4 hores 20 €

– De 4 a 5 hores 25 €

– De 5 a 6 hores 30 €

El cobrament es farà̀ en 3 càrrecs: El primer (inclourà̀ matrícula i una mensualitat) a la formalització́ de la inscripció́ en l’escola municipal, el segon càrrec el primer trimestre de l’any i el tercer en juny o juliol.

En el cas d’abonament dels tres trimestres més la matrícula en una quota única, al començament del curs, es descomptarà̀ del total la quantitat corresponent a una mensualitat.

 

DEVOLUCIÓ DE TAXES:

La taxa de matrícula és una reserva de plaça i no té opció a devolució.

Share This