Escola Municipal de Teatre

Introducció i perfeccionament de les tècniques teatrals. Descobrir el teatre a través del joc i de la diversió per donar a xiquets i xiquetes, unes bases teatrals per a la formació i la sensibilització artística.

Edat: a partir de 6 anys, grups de xiquets, joves i adults

Dies:

Teatre xiquets
Dimarts i dijous de 17,00 a 18,30 h
Teatre joves i adults
Dijous de 19,00 a 21,30 h.
Diversitat  Funcional
Divendres de 18,00 a 20,00 h.
Atenció personal pares   
Dijous de 18,30 a 19,00h

Sol·licitar cita prèvia telefonant al 96 149 60 70.
Matins de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h i vesprades de dilluns i dimarts de 17.00 a 20.00 h.


Cal presentar a les oficines de l’IMC els següents documents degudament emplenats i signats per la persona interessada, la mare, el pare o el tutor legal:

1) Instància General
2) Full de matrícula emplenat i signat
3) Còpia SIP del participant
4) Fotografia carnet de la persona participant (al full de matrícula o en document adjunt)
5) Còpia de la primera fulla de la llibreta o del compte electrònic amb dades bancàries: titular i IBAN.
6) Declaració responsable emplenada i signada
7) Full de deure d’informació en protecció de dades de caràcter personal

Període de matrícula del 7 al 18 de setembre de 2020.

Els models de documentació necessaris els podeu descarregar ací:

 

Share This