Escola Municipal de Teatre

MATRÍCULES DEL 6 AL 13 DE SETEMBRE DE 2021

Introducció i perfeccionament de les tècniques teatrals. Descobrir el teatre a través del joc i de la diversió per donar a xiquets i xiquetes, unes bases teatrals per a la formació i la sensibilització artística.

Edat: a partir de 6 anys, grups de xiquets, joves i adults

Dies:

Teatre xiquets
Dimarts i dijous de 17.00 a 18.30 h
Teatre joves i adults
Dijous de 19.00 a 21.00 h.
Diversitat  Funcional
Divendres de 18.00 a 20.00 h.
Atenció personal pares   
Dijous de 18.30 a 19.00h

 

COM POTS SOL·LICITAR LA MATRÍCULA?

Opció 1: Per seu electrònica de l’Ajuntament de Meliana

Opció 2: Per correu electrònic a casacultura@imcmeliana.com

Opció 3: Presencial a l’oficina de l’IMC amb cita prèvia (961496070 de dilluns a divendres de 9 a 15 hores)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Per a formalitzar la matrícula, cal presentar els següents documents degudament emplenats i signats per la persona interessada, i en el cas de menors per la mare, pare o tutor legal.

 1. Sol·licitud general, emplenada i signada
 2. Full de sol·licitud de plaça, emplenat i signat
 3. Fotografia tamany carnet de la persona participant (al full de matrícula o en document adjunt)
 4. Còpia del DNI de la persona titular del compte bancari
 5. Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA
 6. Declaració responsable emplenada i signada

Tota la documentació i la normativa necessària per a formalitzar la matrícula la podeu descarregar a l’apartat “DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA”

COM POTS SOL·LICITAR LA MATRÍCULA DE FORMA ELECTRÒNICA?

Per fer la matrícula de forma electrònica heu de disposar de Certificat Electrònic en vigor instal·lat al vostre equip. Si no el teniu, podeu sol·licitar-lo a l’Ajuntament de Meliana (amb cita prèvia telefonant al 961 490 065) o a qualsevol oficina Punt de Registre d’Usuari amb el NIF/NIE o passaport en vigor.

També necessiteu tindre descarregada i instal·lada l’aplicació gratuïta de l’estat AutoFirma per poder signar posteriorment la documentació. L’aplicació està disponible per a Windows, MacOS i Linux i la podeu descarregar ací.

Posteriorment cal entrar a la “Seu Electrònica de l’Ajuntament de Meliana“, i dins de l’apartat “Ciutadania” cal fer clic a la icona verda “Instància Genèrica”. Una vegada dins del formulari heu d’anar completant la informació que vos demanarà i incorporant els arxius corresponents a la documentació necessària per a formalitzar la matrícula que teniu al punt “DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA”. Comproveu que teniu tota la documentació emplenada i signada abans d’iniciar el procés:

 1. Sol·licitud general, emplenada i signada
 2. Full de sol·licitud de plaça, emplenat i signat
 3. Fotografia tamany carnet de la persona participant (al full de matrícula o en document adjunt)
 4. Còpia del DNI de la persona titular del compte bancari
 5. Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA
 6. Declaració responsable emplenada i signada

Tota la documentació i la normativa necessària per a formalitzar la matrícula la podeu descarregar a l’apartat “DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA”.

COM POTS SOL·LICITAR LA MATRÍCULA PER CORREU ELECTRÒNIC?

Enviant un correu electrònic a: casacultura@imcmeliana.com

Adjuntant els arxius digitals corresponents a la documentació necessària per a formalitzar la matrícula que teniu al punt “DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA”. Comproveu que teniu tota la documentació emplenada i signada abans d’iniciar el procés:

 1. Sol·licitud general, emplenada i signada
 2. Full de sol·licitud de plaça, emplenat i signat
 3. Fotografia tamany carnet de la persona participant (al full de matrícula o en document adjunt)
 4. Còpia del DNI de la persona titular del compte bancari
 5. Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA
 6. Declaració responsable emplenada i signada

Tota la documentació i la normativa necessària per a formalitzar la matrícula la podeu descarregar a l’apartat “DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA”.

COM POTS SOL·LICITAR LA MATRÍCULA PRESENCIALMENT?

Sol·licitant cita prèvia telefonant al 96 149 60 70 de dilluns a divendres de 9 a 15 hores.

Acudint el dia i hora fixat amb la documentació següent degudament emplenada i signada:

 1. Sol·licitud general, emplenada i signada
 2. Full de sol·licitud de plaça, emplenat i signat
 3. Fotografia tamany carnet de la persona participant (al full de matrícula o en document adjunt)
 4. Còpia del DNI de la persona titular del compte bancari
 5. Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA
 6. Declaració responsable emplenada i signada

Tota la documentació i la normativa necessària per a formalitzar la matrícula la podeu descarregar a l’apartat “DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA”.

PREUS:

Matricula per curs escolar és de 30 €

Mensualitat, en funció́ de les hores lectives setmanals:

– De 1 a 2 hores 10 €

– De 2 a 3 hores 15 €

– De 3 a 4 hores 20 €

– De 4 a 5 hores 25 €

– De 5 a 6 hores 30 €

El cobrament es farà̀ en 3 càrrecs: El primer (inclourà̀ matrícula i una mensualitat) a la formalització́ de la inscripció́ en l’escola municipal, el segon càrrec el primer trimestre de l’any i el tercer en juny o juliol.

En el cas d’abonament dels tres trimestres més la matrícula en una quota única, al començament del curs, es descomptarà̀ del total la quantitat corresponent a una mensualitat.

 

DEVOLUCIÓ DE TAXES:

La taxa de matrícula és una reserva de plaça i no té opció a devolució.

Share This