Escola d’Estiu

L’Escola d’Estiu es farà si la Comunitat Valenciana entra en Fase 3, i si les mesures establides pel govern ho permeten. Ara mateix, aquesta proposta està redactada d’acord amb les directrius del Ministeri de Sanitat (BOE núm. 153 de 30 de maig de 2020, Ordre SND/458/2020, Capítol XII, Condicions per a la realització d’activitats de temps lliure adreçades a la població infantil i juvenil). Totes les indicacions, mesures i aspectes recollits en el document i en els annexos podran ser revisats de forma continua en funció de l’evolució del context d’afecció i desescalada de la situació generada per la COVID-19, així com allò indicat per les autoritats sanitàries.

L’oferta de places s’adequarà a les estipulades en la normativa en el moment de passar a Fase 3, quant a ràtios i aforament màxim. S’organitzarà en grups reduïts, amb un màxim de 9 i el monitor o monitora.Per motius de seguretat de les persones participants i per minimitzar la possibilitat de contagis, l’organització podrà reduir les ràtios en les edats d’infantil i per atendre menors amb diversitat funcional.

Per raons sanitàries i de seguretat de les persones participants en situació de Covid-19, enguany no es faran les activitats de: piscina, jocs esportius, jocs d’aigua comunitaris, ni Espai sa. I tampoc s’oferta el servei de menjador ni la matinera. Els protocols per a menjadors escolars no estan establerts ni adaptats encara, i l’empresa que ens ofereix el servei de menjador no pot oferir el servei amb garanties per a complir la normativa. Quant a la matinera, no disposem d’un espai al centre amb les dimensions necessàries per garantir la distancia social i evitar interaccions entre components de diferents grups, tal com s’estableix en la normativa aplicable.

Més informació

 

Share This