L’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA DE MELIANA

L’Institut Municipal de Cultura de Meliana (IMC) de l’Ajuntament de Meliana és l’òrgan de dinamització cultural de Meliana i treballa per la vertebració social de la ciutadania, rendibilitzant els recursos, amb l’objectiu d’augmentar la qualitat de vida de la població, per mitjà de la democratització de la cultura.

 

L’oferta cultural de l’IMC ha de partir de la memòria col·lectiva actualitzada de Meliana. En esta oferta serà fonamental la presència de les arts, de la ciència i del debat, tot fomentant la investigació, la creació, la formació i la difusió en tots els àmbits d’actuació, així com el respecte pel medi ambient.

 

La programació cultural ha d’anar dirigida, fonamentalment, a la ciutadania de Meliana, però sense deixar de tindre una clara visió de conjunt i sempre tenint en compte que ens adrecem a un públic divers, format per persones diferents amb un ampli ventall de necessitats culturals. L’Institut Municipal de Cultura entén la dinamització cultural des de la participació, és a dir, com a catalitzador de les ofertes dels diferents sectors: associatiu, privat i municipal, amb una clara visió de futur, i sempre des d’una perspectiva de qualitat en la prestació del servici.

Junta Rectora:

Jose Antonio Orts Ruiz

Isabel Pla López

Jesús Bolta Bronchú

Llanos Martínez Lozano

Salvador Garrigues Mateo

Josep A. Mateu Lahoz

Gema Ros Cardells

Victoria Diaz Orts

Vicente Nogueroles Gaona

President: Josep Mateu Lahoz

Portal de la Transparència

2016 Contractació administrativa (xml)

Perfil de Contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions de l’IMC de contractes d’obres de valor estimat superior a 200.000 euros i de la resta de contractes municipals superiors a 60.000 euros. Així mateix, és un mitjà de difusió pública de les adjudicacions d’obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros.

 

Les persones interessades a participar o conèixer l’activitat contractual de l’IMC trobaran, en el perfil de contractant, els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques i la informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.

 

LICITACIONS:

>  PCAP Plec de Condicions  Escola Municipal de Dansa 2015 (descàrrega del PDF)

>  PCAP Plec de Condicions Escola Municipal de Teatre 2015 (descàrrega del PDF)

 

>  PCAP Plec de Condicions EMD 2014 (descàrrega del PDF)

> Resolució 72/2014 Adjudicació Contracte EMD 2014 (descàrrega del PDF) 10/10/2014

> Contracte Execució Servei EMD 2014 (descàrrega del PDF) 10/10/2014

> Resolució 73/2014 Modificació Contracte EMD 2014 (descàrrega del PDF) 10/10/2014

> Addenda Contracte EMD Dansa 2014 (descàrrega del PDF) 10/10/2014

Share This