La dona i la xiqueta en la ciència – 2022

Hui ha fet una conferència en Meliana Emilia Matallana Redondo, catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular en la Universitat de València, directora de l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio) i membre de l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues, dirigida a l’alumnat de 3r ESO de l’IES Garrigosa organitzat per la Regidoria de Joventut i el Servei de Cultura-IMC al Centre Cultural Rausell.

La conferència es fa dins de la setmana de la Dona i la xiqueta en la ciència per visibilitat el paper de les dones en un món predominantment masculí. Emilia ha contat la seua experiència com a científica amb una responsabilitat de direcció important, i també ha posat davant de l’alumnat dades i resultats d’estudis molt esclaridors que han suscitat preguntes molt interessants. Però sobretot el seu discurs ha anat dirigit a animar a aquell alumnat que te aspiracions d’estudi en l’àmbit científic a fer-ho realitat.

El proper divendres 11 de febrer, serà Isabel Cordero Carrión, llicenciada en Matemàtiques i Doctora en Astrofísica per la Universitat de València, professora titular de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de València, que compagina la seua feina com a docent amb una activitat investigadora en el camp de la matemàtica aplicada i de l’astrofísica. S’adreçarà a l’alumnat que cursa Batxillerat a l’IES Garrigosa.

#CulturaMeliana, #InfoCultura, #InfoIMC, #IMCMeliana, #Xarrada, #Juventut, #Meliana, #HortaNord,

Share This