Documentació necessària per a la matrícula de les Escoles Municipals

 

> NORMES DE FUNCIONAMENT DE L’ESCOLES MUNICIPALS 2020/2021

> FULL DE MATRICULA

> DECLARACIÓ RESPONSABLE

> INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

> Fotografia de tamany carnet (podeu incloure-la al full de matrícula)

> Fotocòpia del SIP

 

> PUBLICITAT (PDF)

Sol·licitar cita prèvia al 96 149 60 70 de l’1 al 18 de setembre 2020

Matins de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h i vesprades de dilluns i dimarts de 17.00 a 20.00 h. 

Matriculació d’alumnat del 7 al 18 de setembre de 2020 

 

PREUS:
Matrícula per escola i persona 30€
Mensualitat per modalitat i persona 10€
Si es paguen els tres trimestres i la matrícula en una quota única a l’inici del curs es descomptarà del total la quantitat de 10€

 

INFORMACIÓ DE LES DIFERENTS ESCOLES:
Escola Municipal de Dansa
Escola Municipal de Teatre

 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA DE LES ESCOLES CULTURALS:
Kodály, Plectre o Tabal i Dolçaina

> Full de matrícula de les Escoles Culturals

 

INFORMACIÓ DE LES DIFERENTS ESCOLES:
Escola de Música Kodaly
Escola de Tabal i Dolçaina
Escola d’Instruments de Plectre

Share This