Documentació necessària per a la matrícula de les Escoles Municipals

> Full de matrícula de les Escoles Municipals de Teatre i Dansa

 

> Normes Administratives de les Escoles Municipals

 

> Fotografia de tamany carnet (podeu incloure-la al full de matrícula)

Matriculació d'alumnat del 9 al 16 de setembre de 2019

 

De dilluns a divendres pels matins de 10 a 14 h a l’Institut Municipal

de Cultura de Meliana (plaça de la Cultura 4).

 

Si voleu fer la matrícula per correu electrònic podeu fer-ho enviant la documentació a casacultura@imcmeliana.com  recordant que:

 

1) El full de Matrícula, l'autorització i les normes cal que estiguen correctament emplenats i signats, amb la fotografia de l'alumne.

2) Que la sol·licitud s'envie dins del termini establert.

 

- Matrícula per escola i persona 30€

- Mensualitat per modalitat i persona 10€

- Si es paguen els tres trimestres i  la matrícula en una quota única a l’inici del curs es descomptarà del total la quantitat de 10€

Informació de les diferents escoles:

Documentació necessària per a la matrícula de les Escoles Culturals:

Kodály, Plectre o Tabal i Dolçaina

Informació de les diferents escoles:

Casa de la Cultura

Ajuntament
de Meliana

Institut Municipal
de Cultura

Conservatori Municipal

Centre Cultural Rausell

Plaça de la Cultura 4

46133 Meliana

96 149 60 70

c/ de Sant Antoni

46133 Meliana

96 149 61 35

c/ de José María Rausell

46133 Meliana

Plaça Major, 1

46133 Meliana

96 149 00 65

c/ de Manyans

46133 Meliana

96 148 05 63

Contacta amb nosaltres:

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.